چهارمین شماره‌ از نشریه‌ی «ملت ‌دموکراتیک» منتشر شد. ملت دموکراتیک نشریه‌ی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کودار چهارمین شماره‌ی خود را به صورت ویژه‌نامه‌ی کنگره‌ی کودار ـ جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ـ در دی‌ماه 1395 منتشر نمود.

این شماره شامل مقالاتی از اعضای کودار در حوزه‌های هویت‌مداری اجتماعی، هویت سیاسی، و نیز درآمدی بر نظریه‌ی سیستم‌ها و همچنین بررسی ابعاد و اهداف کودار با توجه به برگزاری کنگره‌ی پنجم است. در بخش گفتگوی ویژه‌‌ی نشریه، با روسای مشترک کودار و پژاک، و نیز اعضای مدیریتی کودار در زمینه‌‌های مختلف به ویژه‌ ضرورت‌ها و ابعاد نظریه‌ی برساخت ملت دموکراتیک و زوایای ساختاری آن در ایران و شرق کوردستان گفتگوهایی صورت گرفته‌است.

فصلنامه‌ی ملت دموکراتیک ارگان کودار، در سال سوم فعالیت از سال 2014 تا‌کنون از سوی کمیته‌ی رسانه‌ی کودار منتشر می‌‌گردد.

 

جهت دریافت نشریه اینجا را کلیک نمایید.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید